Editor per un dia

VULL ENVIAR UNA NOTÍCIA -----------------------------

Converteix-te en periodista, envia les teves notícies, recomanacions i crítiques sobre Sant Boi. Si has estat testimoni d'alguna notícia, envia-la i nosaltres la publicarem. Ara els lectors de Sant Boi Notícies es converteixen en periodistes.

Pots enviar la notícia a Sant Boi Notícies a la direcció:
santboinoticies@ensantboi.com

Per publicar les notícies és necessari:
- Nom i cognoms.
- Telèfon i correu electrònic.


VULL ENVIAR UNA
FOTOGRAFIA ---------------------
Pots participar al blog fent arribar una fotografia a Sant Boi Notícies a la direcció:
fotonoticia@ensantboi.com

Hauràs d’afegir:
- Nom de l’autor.
- La fotografia, en un arxiu adjunt.
- Títol de la fotografia.
- Telèfon i correu electrònic.


VULL ENVIAR UN
VÍDEO -----------------------------------
Pots participar a Sant Boi Notícies enviant un vídeo a la direcció:
videonoticia@ensantboi.com

Hauràs d’afegir:
- Nom de l’autor.
- Direcció on està penjat el vídeo.
- Telèfon i correu electrònic.

________________________________________________________

El lector informa

Conviértete en periodista. Envíanos tus noticias, recomendaciones y críticas sobre Sant Boi.

Si has sido testigo de alguna noticia, envíanosla y nosotros la publicaremos. Ahora los lectores de Sant Boi Notícies se convierten en periodistas.

Puedes enviar la noticia a:
santboinoticies@ensantboi.com

Para publicar las noticias es necesario:
- Nombre y apellidos
- Teléfono
- E-mail

Normes d'ús

Codi deontològic

Això no és un codi de periodistes, perquè la AEPG (Asociación Española de la Prensa Gratuita) accepta complir el contingut del seu codi deontològic, ni de publicistes, perquè aquest sector també té normes específiques. Es tracta d'un codi propi destinat a un tipus de publicacions en les quals es combinin les tres activitats: editora, periodística i publicitària.

Amb l'objectiu d'aconseguir unes pràctiques fluides i evitar conflictes amb la resta de col·lectius s'hauran de tenir en compte els següents criteris:
La llibertat d'expressió i el dret d'informació són drets fonamentals recollits en la Constitució Espanyola. Aquests drets prevaldran sempre que no entrin en contradicció amb el respecte a la intimitat de les persones.

Aquestes publicacions, i els periodistes que en elles treballen, guardaran el secret professional, respectant les fonts d'informació i les confidències. No revelaran els noms dels informants a menys que hagi autorització judicial. Es prohibeixen les calumnaciones , les acusacions, les difamacions, les injúries i els plagis.

Aquestes publicacions estan obligades a rectificar al més aviat possible qualsevol informació errònia o inexacta, així com concedir el dret de rèplica, rectificació o resposta a tota persona que els sol·liciti. Els periodistes i editors salvaguardaran el dret natural que té tota persona a la seva intimitat, vida privada, personal i familiar. El dret a la llibertat d'informació i d'expressió del periodista comprèn també el dret al comentari i a la crítica.

Els periodistes i les publicacions no mostraran cap discriminació entre persones per raó de raça, color, sexe, religió, opinió pública, origen nacional, etc. Es mantindrà sempre el respecte constitucional a la presumpció d'innocència. En l'exercici de la seva professió, els periodistes no podran fer publicitat ni propaganda de cap activitat relacionada amb interessos personals o comercials.

En la redacció d'articles es respectarà el dret d'autor i s'esmentaran les fonts d'informació. El periodista és responsable moral de tot el que publica. Sempre que sigui possible, el periodista haurà de comprovar la veracitat de les seves fonts d'informació. Les notícies, informes i rumors sense confirmar han de presentar-se clarament com tals. El periodista ha de deixar clara la diferència entre el que és una notícia i el que és el seu comentari (opinió o interpretació) per evitar confusions.

Equip Sant Boi notícies

Per què Sant Boi notícies?
Per cobrir les necessitats d’aquelles persones que volen tenir una informació diferent, innovadora. És un projecte obert a tots els qui desitgin participar enviant notícies, enllaços, comentant, dialogant o debatent sobre aquesta nova forma de fer periodisme.

Un espai obert i participatiu.
Aquest nom engloba pàgines web que tenen en comú el fet de crear comunitat i generar continguts a partir d'allò que els seus veïns volen compartir.

Els continguts de Sant Boi notícies s’emmarcaran en els següents àmbits:
Cultura , Espais ,Esports ,Jornades ,Joves ,Oci ,Participació ,Salut


Equip de Sant Boi notícies:

Veronica L.
- Periodista (Sant Boi).

Sonia L.
- Periodista (Sant Boi).

Carlos C.
- Realizador (Sant Boi).

Israel Gordon
- Maestro De Educación Física (Sant Boi)

;;